पाँडे जिग्री भा वुक हुँदै मिडियामा, नेपाल टेलिभिजनले वास्तै गरेन भन्दै सक्किगोनीको बिषयमा बोले | (हेर्नुहोस भिडियो)

समाचार

पाँडे जिग्री भा वुक हुँदै मिडियामा, नेपाल टेलिभिजनले वास्तै गरेन भन्दै सक्किगोनीको बिषयमा बोले |

पाँडे जिग्री भावुक हुँदै मिडियामा, नेपाल टेलिभिजनले वास्तै गरेन भन्दै सक्किगोनीको बिषयमा बोले |

(हेर्नुहोस भिडियो)पाँडे जिग्री भावुक हुँदै मिडियामा, नेपाल टेलिभिजनले वास्तै गरेन भन्दै सक्किगोनीको बिषयमा बोले | (हेर्नुहोस भिडियो)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *